strefa ruchu - górka szczęśliwicka

AGENDA XIV MISTRZOSTW WARSZAWY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE  
1. NAZWA ZAWODÓW: XV MISTRZOSTWA WARSZAWY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE 
2. CELE ZAWODÓW: a. wyłonienie Mistrzów Warszawy w poszczególnych kategoriach b. integracja środowisk uczniowskich i nauczycielskich szkół niepublicznych c. integracja środowisk warszawskich szkół niepublicznych d. popularyzacja sportów zimowych 
3. TERMIN: 20 stycznia 2022 
4. MIEJSCE: CSN Szczęśliwice, Warszawa 
5. ORGANIZATOR: Szkoła Narciarska Strefa Ruchu – 603 862 056 
6. WARUNKI UCZESTNICTWA: uczestnikami zawodów mogą być dzieci, młodzież i dorośli z terenu całej Polski, którzy dokonali zgłoszenia oraz wnieśli opłatę startową. 
7. ZGŁOSZENIA: od 20 .12.2021 do najpóźniej 17.01.2021 do godziny 18:00, na platformie  livejumping.com   
8. KATEGORIE WIEKOWE: ·       
Grupa 0: 2016 i młodsi ·       Grupa 1: 2015 i 2014 ·       Grupa 2: 2013 – 2012 ·       Grupa 3: 2011 – 2010 ·       Grupa 4: 2009 – 2008 ·       Grupa 5: 2007-2006 ·       Grupa 6: 2005 i 2001 ·       Grupa 7: 2000 i starsi (nauczyciele, opieka, rodzice)   
9. KONKURENCJE: a. Narty - slalom gigant b. Snowboard – slalom gigant c. Podział na chłopcy / dziewczynki w każdej kategorii d. kolejność startu od grupy 0 do grupy 7 – pierwsze narty, potem snowboard 
10. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW - REGULAMIN: a. Planuje się przeprowadzenie jednego lub dwóch przejazdów każdego zawodnika w danej konkurencji b. Zawody przeprowadzane są przy elektronicznym pomiarze czasu c. Zawodnicy uzyskujący taki sam czas, są klasyfikowani na tym samym miejscu d. O kolejności startów decyduje organizator e. Decydujący i ostateczny głos przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, zażaleń i reklamacji ma organizator f. Uczestnicy startuję wg kolejności podanej przez organizatora g. Nie ominięcie bramki lub brak przejazdu przez linię mety automatycznie powoduje dyskwalifikację zawodnika h. Przejazd przez trasę podczas jej oglądania w sposób inny niż pługiem może spowodować dyskwalifikację zawodnika bez możliwości zwrotu opłaty startowej – decyduje o tym organizator   
11. OPŁATA STARTOWA: 110 PLN płatne najpóźniej do 17.01.2022 a)       w biurze Szkoły Narciarskiej Strefa Ruchu – Górka Szczęśliwicka, Drawska 22, 02-202 Warszawa b)       przelewem na konto 69 1160 2202 0000 0001 3628 3883 – w tytule podajemy: imię i nazwisko startującego / kategoria z uwzględnieniem narty i/lub snowboard c)       poprzez platformę podczas zgłoszenia 
12. NAGRODY: W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 oraz dyplomy do miejsca 6 z podziałem na dziewczęta i chłopców. 
13. RYZYKO STARTU: a. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. b. Wszyscy uczestnicy winni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie. c. Każdy z uczestników ogląda trasę, przygotowuje się do startu wraz ze swoim opiekunem. 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: a. Zapis do zawodów i wniesienie opłaty startowej jest potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i zaakceptowaniem zawartych w nim postanowień b. W czasie zawodów nad bezpieczeństwem zawodników czuwa ratownik medyczny c. Ewentualne protesty należy wnieść do organizatora, do 10 minut po zakończeniu zawodów i wpłacie wadium w wysokości 1000zł, protest rozstrzyga organizator zawodów. d. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, opóźnienia, zmiany daty zawodów lub innych zmian ze względu na bezpieczeństwo zawodników e. Istnieje obowiązek jazdy w kasku narciarskim   
RAMOWY PLAN ZAWODÓW: Od godziny 8.00 do 10:00 – odbiór numerów, wniesienie opłaty startowej – sekretariat zawodów – hol główny   bardzo prosimy przedstawicieli szkół, aby przybyli na miejsce jak najwcześniej Od godziny 10.30 – rozjeżdżenie zawodników, oglądanie trasy Od godziny 11.00 – starty począwszy od kategorii najmłodszych (w pierwszej kolejności narty, a po zakończeniu wszystkich kategorii narciarskich, około godziny 13:00– start snowboardzistów) Dekoracja zwycięzców - na bieżąco podczas zawodów                                              

  Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Strefa Ruchu Maciej Czerwiński w Warszawie, będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w imprezie sportowej, organizowanej lub współorganizowanym przez Strefa Ruchu Maciej Czerwiński w Warszawie, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.